Over FOTAS

FOTAS staat voor Fonds Tanzaniaanse Studenten en is een stichting die zich richt op het vergroten van studiemogelijkheden van jongeren in Tanzania.
De hulp aan studenten concentreert zich in het district Karagwe. Dit is een van de zes districten in de regio Kagera, in het noordwesten van Tanzania, aan de zuidwestelijke oever van het Victoriameer.
De hulpverlening kenmerkt zich door sterk persoonsgerichte hulp, waarbij de betreffende jongere  de kans geboden wordt om na het basisonderwijs een vervolgopleiding te volgen. Dit betreft Secondary School (4 jaar) plus eventueel High School (2 jaar) of een beroepsopleiding (3 jaar).
Per student wordt er gekeken naar de persoonlijke situatie en vervolgens wordt er hulp op maat geboden. Deze hulp omvat de donatie van studiegeld, studiemateriaal, reiskosten en eventuele kosten voor huisvestiging in een zogenaamde ‘bordingschool’, omdat de betreffende school en de woonplaats van de student te ver van elkaar verwijderd liggen.

Op deze manier willen wij het bestaan van jongeren in Tanzania verbeteren. Niet alleen hun eigen bestaan verandert door de mogelijkheid om te studeren, ook het bestaan van hun familie verbetert in positieve zin. Indirect wordt er ook bijgedragen aan de toekomst van het land Tanzania. Doordat de geschoolde bevolkingsgroep groeit, ontwikkelen verschillende sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs, techniek en landbouw zich op kracht van de eigen bevolking!

Regio Kagera

Regio Kagera

 

 

district Karagwe

district Karagwe