Studenten

De jongeren die deelnemen aan het programma van FOTAS komen uit gezinnen die tot de armste van Tanzania behoren. Zoals u begrijpt zijn er ontzettend veel jongeren die een kans willen krijgen om te studeren. Het liefst helpen we ze allemaal, maar dit is niet haalbaar. Daarom moeten we als stichting goede overwegingen maken en onderzoeken waar de hulp het hardst nodig is. Hiervoor hebben wij een selectieprocedure opgestart. Hoe deze in zijn werk gaat, kunt u hier lezen.

Wanneer een student is geselecteerd wordt er naar de persoonlijke situatie gekeken: welke middelen en welke hulp heeft deze student nodig om op een goede manier te kunnen studeren?
Tijdens de van de studie wordt de student gekoppeld aan een mentor. Deze mentor is een leerkracht van de betreffende school en bewaakt de studievoortgang. Daarnaast is de mentor het aanspreekpunt voor zowel de student als voor Father Herman en Simon die de studievoorgang van alle studenten bijhouden.
De mentoren zijn persoonlijk betrokken en helpen de studenten bijvoorbeeld bij het opstellen van een brief aan hun sponsoren  waarbij zij de brief ook op grammaticale juistheid controleren.

We proberen onze studenten met regelmaat te laten schrijven om zo hun sponsor op de hoogte te houden van hun welbevinden en studievoortgang. Het is helaas niet altijd mogelijk om alle studenten te bereiken, omdat de communicatiemogelijkheden in Tanzania niet optimaal zijn. Toch ontvangen we regelmatig brieven, die vervolgens per post naar onze sponsoren worden gestuurd.
De brieven kunnen een aantal maanden verouderd zijn, omdat in Tanzania eerst zoveel mogelijk brieven worden verzameld voordat zij naar Nederland worden opgestuurd.

 Op de volgende pagina’s vindt u per studiejaar de namen en bijbehorende foto’s van onze studenten.

Simon in overleg met studenten

Simon in overleg met studenten