Verhalen achter de studenten

Om u een beeld te geven van de situaties van onze studenten, kunt u hieronder een aantal levensverhalen van hen lezen.
De reden waarom wij u deze verhalen willen laten lezen is omdat wij u willen vertellen hoe ernstig de situaties zijn waarin zij verkeren en waarom de hulp van FOTAS juist zo hard nodig is.

Wij hebben er bewust voor gekozen om zo min mogelijk namen te noemen om de privacy van de studenten te waarborgen.