Scholen

Heel veel ouders in Tanzania beschikken niet over de financiële middelen om hun kind na het basisonderwijs een vervolgopleiding te kunnen bieden.
Als stichting vinden wij het belangrijk dat jongeren in Tanzania  de regie over hun eigen leven kunnen behouden. Door hen met behulp van sponsoren uit Nederland een vervolgopleiding te laten volgen, krijgen zij geen eenmalige hulp, maar krijgen ze een rugzak vol kennis en ervaring, waarmee ze zelfstandig aan hun toekomst kunnen bouwen.

Onze studenten krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen aan een Secondary School (middelbare school) of een beroepsgerichte opleiding te volgen. Een aantal studenten wonen op een haalbare afstand van de school, waardoor zij thuis kunnen blijven wonen. In de andere gevallen wonen de studenten te ver van de school vandaan, waardoor hen de mogelijkheid wordt geboden om hun intrek te nemen in een zogenaamde ‘bordingschool’. Zij verblijven de gehele schoolweek in de bordingsschool en hebben in het weekend de mogelijkheid om naar huis te gaan. Op deze manier, kunnen ook studenten die eigenlijk te ver van hun school af wonen op een fijne manier studeren. Vooral voor de meisjes is dit prettig, aangezien zij meer risico lopen tijdens de tocht van school naar hun woonplaats.

Tot nu toe zitten de scholen die zijn aangesloten bij FOTAS verspreid over de gehele regio Kagera. Om de diverse werkzaamheden voor onze Tanzaniaanse projectcoördinator father Herman  en onze administratief medewerker Simon wat te vereenvoudigen, hebben we besloten om vanaf schooljaar 2014 ons alleen te focussen op scholen in het district Karagwe. Op deze manier blijft de hoeveelheid werk realistisch voor onze Tanzaniaanse vrijwilligers.
Natuurlijk kunnen de studenten die momenteel een studie volgen buiten het district Karagwe, hun studie vervolgen en goed afronden.

 Op de volgende pagina’s krijgt u een impressie van een aantal scholen die zijn aangesloten bij FOTAS.